062-9798564, LINE: 39buttons m39buttons@gmail.com

การส่งสินค้า

  • เมื่อการชำระเงินได้รับการตรวจสอบถูกต้องแล้ว เราจะส่งสินค้าภายใน 1-2 วัน
  • เราส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย
    • โดยส่งแบบลงทะเบียน ค่าส่งฟรีทุกรายการสั่งซื้อ
    • ส่ง EMS ค่าส่ง 52 บาทต่อรายการสั่งซื้อ
  • ระยะเวลาในการจัดส่ง
จังหวัด ลงทะเบียน EMS
กรุงเทพ  3-5 วัน  2-3 วัน
ภูเก็ต  2-3 วัน  1-2 วัน
สงขลา  2-3 วัน  1-2 วัน
เชียงใหม่  5-10 วัน  3-7 วัน
ขอนแก่น  5-10 วัน  3-7 วัน
ระยอง  5-10 วัน  3-7 วัน